Toiminnanohjaus

TarVe hallintaohjelmisto

 

Perustoiminnot
– ohjelman käyttö Web-selaimella ilman ohjelmistoasennuksia
– käyttöoikeuksilla ja rooleilla rajataan näkymät siten että työnjohto/suunnittelu rooleilla on kokonaisnäkymät ja laajemmat kirjausoikeudet
– työntekijät ja  alihankkijat näkevät vain omat työnsä ja voivat tehdä tarvittavat töiden kirjaukset

Asiakastietojen, laitteiden ja töiden hallinta
– asiakas ja toimipaikkatiedot
– laiterekisteri (tarkastettavat ja huollettavat laitteet)
– tehdyt työt, tarjoukset ja sopimukset

Tarjoukset
– tarjousten tekeminen, tuote-/hintatietojen ja suunnittelutietojen lisääminen
– toteutuneiden tarjousten generointi uudeksi työksi
– tilausvahvistusten generointi ja lähetys asiakkaalle (sähköpostilla pdf-liite)
– tarjoukset tallentuvat historiatiedoksi, myynnin seuranta tehtyjen/toteutuneiden tarjousten pohjalta

Töiden suunnittelu ja raportointi
– määräaikaishuoltojen raportointi sekä vikatietojen, havaintojen, muistettavien asoiden ja kehitystarpeiden kirjaus
– töiden suunnittelu ja ajoitus/kohdistus asentajille
– työntekijöiden aikataulu/kuormitusnäkymä resurssikalenterin avulla
– muistutukset lähestyvistä/myöhässä olevista töistä värillä laite-/työlistalla ja tarvittaessa sähköpostimuistutus (optiona tekstiviesti)
– tuntikirjojen, matkojen, materiaalien/varaosatietojen kirjaukset
– liitedokumenttien tallennusmahdollisuus esim. laitepiirustukset, valokuvat, ohjeet ja tarkastusraportit/pöytäkirjat (pdf)
– laitehistoriassa (laitekortti) näkyy tehdyt tarkastukset ja kunnossapitotyöt

Partneriliitäntä
– mahdollisuus jakaa tiettyjen asiakkaiden töitä päämiehen ja alihankkijan kesken
– alihankkijan tekemät työt näkyvät työraportissa ja asiakas/laitehistoriassa
– asiakkaille ja laitevalmistajille on avattavissa katselu ja tulostusmahdollisuus omiin laitetietoihin ja pöytäkirjoihin

Tuotteet ja ostotilaukset
– työsuoritteiden ja materiaalien tarjouspyynnöt alihankkijoille
– ostotilausten tekeminen ja tilattavien tuotteiden valinta
– tuotteiden saavutukset ja kirjaukset varastoon/töille

Varastonhallinta
– useiden varastopaikkojen ja varastotuotteiden hallinta (ml. huoltoautojen varaosat ja materiaalit)
– materiaalikirjaukset varastoon, töille ja varastosiirrot

Tuntikirjat, ajokilometrit, päivärahat
– laskutukseen saadaan tieto ”valmis laskutukseen” tilassa olevista töistä koottuna työraporttina

Henkilöiden, koulutus- ja pätevyystiedot
– kurssit, työluvat/kortit ja näiden uusimistarpeet (automaattiset muistutukset)