Wisdomus

Henkisen pääoman pankki

Kehitys, kumppanuus ja kasvu ovat sekä lähtökohtamme, että päämäärämme!
Kehitämme käytännönläheisiä ja helppokäyttöisiä tietoteknisiä järjestelmiä mm. tarkastus- ja huoltotöiden ohjaukseen.
Yksinkertaisuus, joustavuus ja helppous ovat työvälineitämme!

Olemme Tekes innovaatioseteli palveluntarjoaja !
Tuotteistaminen, tietojärjestelmien kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen.

Aitous – arvostamme ihmistä!
Uusiutuvuus – on luovuuden edellytys!
Hyödyllisyys – on toiminnan perusta!
Pitkäjänteisyys – tuottaa tulosta!

Yritys kuuluu Suomen Vahvimpiin (AA).