Tukipalvelut

Toiminnan kehittäminen ja käyttöönoton tukipalvelut

Prosessien kehittäminen
– työprosessien kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen
– prosessien kuvaaminen, tavoitteet, mittarit, kehittäminen
– henkilöstön koulutus ja valmentaminen muutostilanteissa

Käyttöönottokoulutus
– lähtötietojen määrittely ja käyttöönotto/käyttökoulutus tietojen muokkaajille/ylläpitäjille
– ohjemateriaalit

Asiakaskohtainen määrittelytyö
– asiakas-, laite- ja tuotetietojen siirto TarVe-ohjelmaan ”excel-import” tiedostosiirtona (määrittelytyöt ja perustietojen siirto)
– käyttöliittymään ja tietokantaan tehtävät muutostyöt

Palvelun ylläpito

Palvelu tuotetaan toimittajan vuokraamassa viranomaismääräykset täyttävässä palvelukeskuksessa.
Palvelu on käytettävissä 24/7 poislukien ennakkoon ilmoitetut huoltokatkokset.
– Kahdennetut palvelinkeskustilat täyttävät Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003, ”Tärkeät tilat”)
– Palvelinkeskuksessa hoidetaan tietojen päivittäiset varmuuskopiot ja lisäksi etäkäyttöyhteydet teknisille ylläpitäjille ja sovelluskehittäjille
– 10 Gbit/s valokuituyhteydet on varmistettu usean toisistaan riippumattoman operaattorin runkoverkkoon